Maximale keuzevrijheid


Mensen en omstandigheden veranderen. Wat u nu belangrijk vindt, is dat in de toekomst wellicht niet meer.
Dat begrijpen we. U hoeft daarom uw wensen niet van tevoren vast te leggen.

U bepaalt nu welk bedrag u of uw nabestaanden beschikbaar willen hebben voor voorzorg, uitvaartzorg en nazorg.
Wilt u bijvoorbeeld uiteindelijk toch geen gebruik maken van voorzorg? Dan kunt u het verzekerde bedrag
gebruiken voor de uitvaart en/of nazorg. En is er uiteindelijk minder geld nodig geweest dan is gereserveerd?
Dan krijgen uw wettelijke erfgenamen het restant uitgekeerd.

De Pro Cura UitvaartZorg Verzekering biedt u zekerheid en flexibiliteit.