Een aantal voorbeelden

De Pro Cura UitvaartZorg Verzekering bestaat uit drie onderdelen: voorzorg, uitvaartzorg en nazorg.
Hieronder leest u een aantal voorbeelden van de ondersteuning die Pro Cura u en uw nabestaanden kan bieden. 
Er zijn vele mogelijkheden maar uw wensen en/of van uw nabestaanden zijn bepalend.

Voorzorg

Bijvoorbeeld voor:

- stervensbegeleiding voor uzelf en/of emotionele ondersteuning van uw naasten;
- verzorging of verpleging in de thuissituatie of hospice;
- extra geld voor zaken die de kwaliteit van het leven voor de patiënt verbeteren,
  bijv. onverzekerd bezoek aan een andere (buitenlandse) specialist. Alternatieve geneeswijze.
- het uitvoeren van uw laatste wens, het maken van een reis, het geven van een afscheidsfeest e.d.

Uitvaartzorg

Het verzorgen van uw uitvaart volgens uw wensen en/of die van uw nabestaanden.

Nazorg

Bijvoorbeeld voor:

- ondersteuning van uw nabestaanden bij rouwverwerking;
- inschakelen van experts bij het regelen van de juridische, financiële en fiscale gevolgen van uw overlijden;
- kinderopvang
- overige onvoorziene kosten van uw nabestaanden.